"Se, Guds tält står bland människorna."

Upp 21:3

Så här tror vi

Välkommen

Här kan du lyssna till våra möten och bekanta dig med oss och våra medlemsföreningar.

SFC har det övergripande ansvaret för andaktsmöten, missionsarbete och olika former av barn- och ungdomsarbete samt utgivning av publikationer som utförs av den gammallaestadianska väckelserörelsen i Sverige och Norge.

Vår lära bygger på bibeln, vars kärna är förkunnelsen om syndernas förlåtelse. "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!" Mark 1:15

Aktuellt

nov 14, 2020

Online-release av nya böcker

I samband med SFC:s årsmöte, söndagen den 15/11 kl 16.00 , kommer releasen av böckerna Guds rikes medborgare i Sverige och Tillsammans vid rodret att ske . Presentationen kommer att sändas via vår …

Läs mer